Äänitteet Sekä CD:llä että verkossa

Suomen mestari -oppikirjoja täydentävä ääniteet kehittävät suomen kielen opiskelijan kuullun ymmärtämistä ja puheen tuottamista runsaiden harjoitusten avulla.

Äänitteet sisältää oppikirjan kappaleiden tekstit, Puhutaan! -osioiden dialogit sekä kuullunymmärtämis- ja ääntämistehtäviä.

Eloisat Suomen mestari -äänitteet opettavat tunnistamaan ja toistamaan etenkin suomen kielelle ominaiset äänteet. Ne ovat hyödyllinen tukimateriaali sekä oppitunneille että itseopiskelijoille.

Suomen mestari -sarjan verkossa maksutta saatavilla olevat äänitteet tullaan korvaamaan opiskelijan äänitteillä helmikuun 2017 aikana. Opiskelijan äänite sisältää kappaleiden tekstit ja ääntämisosiot.