Näytteet Näytteitä Suomen mestari -oppimateriaalista

Kirjasarjan aihepiirit ja henkilöt on valittu läheltä aikuisen suomenoppijan elämää. Tekstit muodostavat juonellisen jatkumon, jossa edetään kurssikontekstista arkipäivän, perhe-elämän, työn ja vapaa-ajan viestintätilanteisiin. Muita käsiteltäviä aiheita ovat mm. matkailu, luonto, koulutus, terveys, harrastukset ja juhlapäivät. Päivittäisen viestinnän lisäksi opiskelija oppii kertomaan oman elämäntarinansa monelta eri kannalta.

Tekstit ovat vaihdellen kerrontaa ja dialogeja. Ne pitenevät ja muuttuvat tekstilajeiltaan monimuotoisemmiksi oppijan taitojen karttuessa. Kirjoissa käytetään kirjakieltä. Yleispuhekielen yleisimmistä piirteistä on annettu lyhyt esittely ja harjoituksia Suomen mestari 1 -kirjan lopussa. Suomen mestari 1 -kirjassa kutakin kappaletta täydentää lisäksi erillinen Puhutaan-osio, jossa käsitellään aihepiiriin liittyvää asiointikieltä ja -sanastoa.

Näytesivu 1 Näytesivu 2 Näytesivu 3 Näytesivu 4 Näytesivu 5 Näytesivu 6 Näytesivu 7 Näytesivu 8

Suomen mestari 1, sivut 106–113

Kirjasarja harjoittaa oppijan perussanavarastoa edellä mainituissa aihepiireissä tehokkaasti. Kussakin kappaleessa sanastoa on kerätty aihepiireittäin yhteen, jolloin sanoja on helppo etsiä tutusta paikasta. Opittu sanasto myös kertautuu myöhempien kappaleiden harjoituksissa ja teksteissä uusissa konteksteissa.

Uudet rakenteet esiintyvät teksteissä mahdollisimman luonnollisissa käyttökonteksteissa. Kielioppiosioiden selkeyteen ja yksinkertaiseen esitystapaan on kiinnitetty erityistä huomiota.

Harjoituksia on kutakin kappaletta kohti erityisen runsaasti ja niiden oikeat ratkaisut on annettu kirjan takana, mikä mahdollistaa kirjan käytön myös itseopiskelussa. Harjoitukset etenevät yksinkertaisista muoto- ja sanastoharjoituksista monipuolisiin kommunikatiivisiin tehtäviin. Mukana on paljon suullisia ja kuuntelutehtäviä.

Suomen mestari 3 tuo arkipäivän viestintätilanteiden rinnalle virallisempia vuorovaikutustilanteita ja erilaisia tekstilajeja, jotka tällä kielitaitotasolla ovat luonnollinen osa oppijan kielenkäyttöympäristöä. Jokaisessa kappaleessa on erillinen Luetaan-osio, jossa laajennetaan sanavarastoa ja harjoitellaan tekstinymmärrystaitoja. Osiot avaavat oppijalle tietä erilaisten suomenkielisten tekstien maailmaan ja innostavat lukemaan oppikirjan ohella runsaasti muitakin tekstejä.

Näytesivu 10 Näytesivu 11 Näytesivu 12 Näytesivu 13 Näytesivu 14 Näytesivu 15 Näytesivu 16 Näytesivu 17 Näytesivu 18 Näytesivu 19 Näytesivu 20 Näytesivu 21

Suomen mestari 2, sivut 48–59

Uutta Suomen mestari 3 -kirjassa on myös puhekielen mukaan ottaminen yhtenä opeteltavana asiana. Puhekieli esiintyy kirjassa sellaisissa teksteissä, harjoituksissa ja äänitteen dialogeissa, jotka kielenkäyttökontekstiltaan luontevasti ovat puhekielisiä. Kaikki puhekieliset osuudet on merkitty puhekuplasymbolilla, jotta lukija on aina selvillä siitä, mistä kielenmuodosta kulloinkin on kyse. Tämän lisäksi kussakin kappaleessa on erillinen puhekieliosio, jossa esitellään tarkemmin jokin puhekielen piirre. Näiden osioiden tavoitteena on kartuttaa oppijan tietoisuutta puhekielestä ja antaa konkreettisia apuneuvoja puhekielen käyttämiseen.

Suomen mestari on kokonaan yksikielinen oppimateriaali. Suomenkielisen sisällön ymmärtämistä tukee kirjasarjan runsas funktionaalinen kuvitus.

Suomen mestari -oppikirjojen äänitteitä voi kuunnella ilmaiseksi verkossa. Kuuntele äänitteitä →

Näytesivu 1 Näytesivu 2 Näytesivu 3 Näytesivu 4 Näytesivu 5 Näytesivu 6 Näytesivu 7 Näytesivu 8

Suomen mestari 3, sivut 15–22