Tekijät Mestarit Suomen mestarin takana

Sonja Gehring

Sonja Gehring

Olen valmistunut saksan- ja S2-opettajaksi Helsingin yliopistosta. Valtaosan suomen opettajan työstäni olen tehnyt eri yrityksissä ja (oppi)laitoksissa sekä Helsingin seudun kesäyliopiston kursseilla. Tällä hetkellä toimin kuitenkin pääosin saksan kielen parissa: viime vuodet olen opettanut mm. Helsingin yliopiston kielikeskuksessa, vapaan sivistystyön puolella sekä eri yrityksissä. Lue lisää →

Opettamieni kurssien sisällöt ja tasot ovat kuluneen kymmenen vuoden aikana vaihdelleet suurestikin, mutta pidän työssäni yhä edelleen eniten opiskelijoiden kohtaamisesta sekä vanhojen tuttujen asioiden uudelleen oivaltamisesta. Tällä tarkoitan sitä, että vaikka (opetettava) asia ei varsinaisesti miksikään muutukaan, sen voi aina nähdä uudesta näkökulmasta – ehkä juuri siitä, josta kurssilaiset sen näkevät. Tämän vuoksi nautinkin eniten juuri alkeiskurssien opettamisesta. Kurssilaisten luotsaaminen alun karikoista kohti arkielämän kielellisiä ahaa-elämyksiä on mielestäni aina yhtä palkitsevaa.

Sanni Heinzmann

Sanni Heinzmann

Olen toiminut aikuisten S2-opettajana reilut kymmenen vuotta eri oppilaitoksissa. Urani aikana olen saanut opettaa suomea sekä korkeakoulussa (Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto), vapaan sivistystyön piirissä (Helsingin seudun kesäyliopisto), maahanmuuttajien kotoutuskoulutuksessa (Adulta Oy) että ulkomaanlehtorinakin (Kölnin yliopisto, Saksa). Monipuolisesta S2-työkokemuksestani ammennan edelleenkin uusia näkökulmia opetukseeni ja yritän tuoda eri kohderyhmien kanssa parhaiksi havaitut menetelmät käyttöön laajemminkin. Lue lisää →

Nykyisessä tehtävässäni Aalto-yliopiston kielikeskuksessa opetan suomea toisena kielenä sekä kirjoitusviestintää ja tieteellistä kirjoittamista äidinkielisille opiskelijoille.

Minä todella pidän suomen kielen opettamisesta. Opetan aina suomea suomeksi -metodilla, koska se saa opiskelijat huomaamattaan tempautumaan mukaan käyttämään uutta kieltä. Nautin, kun saan panna itseni likoon täysillä, ja opetukseni onkin välillä aika vauhdikasta teatteria, kun yritän havainnollistaa asioita kaikin keinoin. Innostun helposti ja toivon, että saan oppilaanikin innostumaan. Oppiminen on hauskaa ja suomi on hauska kieli! Olen erityisen kiinnostunut kielen rakenteiden havainnollistamisesta oppijoille. Hyödynnän mielelläni esimerkiksi kielihistorian ja lainanantajakielten tuntemustani opetuksessa, ja oppimista helpottaakseni yritän esimerkiksi tehdä yhteyksiä eri kielten välillä näkyviksi. Mielestäni opettajan tehtävä on esteiden poistaminen oppimisen tieltä, ja pyrinkin helpottamaan oppijan työtaakkaa kaikin mahdollisin – joskus hulluinkin – keinoin.

Paras palkinto työstäni on innostunut opiskelija, joka kokee onnistuvansa. Uuden kielen avautuminen oppijalle on hieno hetki, jota saan työssäni olla todistamassa yhä uudelleen ja uudelleen.

Sari Päivärinne

Sari Päivärinne

Olen toiminut aikuisten S2-opettajana jo parikymmentä vuotta, josta suurimman osan ajasta yliopisto-opettajana. Jonkin verran minulla on kokemusta myös finskan ja kotimaisen kirjallisuuden opettamisesta. Muutamia vuosia työskentelin ulkomaanlehtorina, ensin 1990-luvulla Sofian yliopistossa, Bulgariassa ja sitten 2000-luvulla Islannin yliopistossa. Lue lisää →

Tällä hetkellä olen töissä Helsingin yliopiston Suomen kielen ja kulttuurin oppiaineessa (kansainvälisille opiskelijoille). Opetan eritasoisia suomen kielen kursseja vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille sekä toimin kielikurssiemme kehittämis- ja suunnittelutyön vastuuhenkilönä. Koulutukseltani olen kirjallisuudentutkija ja siksi opetan myös mm. suomalaista kulttuurihistoriaa ja kirjallisuutta pää- ja sivuaineopiskelijoillemme.

Opettajana minusta on tärkeintä, että pystyn oppitunneistani luomaan sellaisia, että tunneille on aina mukava ja helppo tulla. Miellyttävän ja turvallisen ryhmähengen luominen on ensiarvoisen tärkeää, jotta opiskelijat uskaltavat vapaasti harjoitella yhdessä uutta kieltä ja kysyä opettajalta niitä ”tyhmiäkin” kysymyksiä. Haluan innostaa ja motivoida opiskelijoita ottamaan itse vastuuta paitsi omasta niin myös koko ryhmän edistymisestä kieliopinnoissa.

Taija Udd

Taija Udd

Opetan suomea Helsingin yliopistossa yliopistomme kansainvälisille opiskelijoille. Tätä ennen olen opettanut suomea sekä äidinkielenä, vieraana kielenä, toisena kielenä että toisena kotimaisena kielenä. Eniten kokemusta minulla on suomen opettamisesta toisena ja vieraana kielenä, ja enimmän osan opetuskokemuksestani olen saanut yliopisto-opettajana. Ennen nykyistä tehtävääni olen työskennellyt mm. Aalto-yliopistossa ja Islannin yliopistossa mutta myös koulu- ja yritysmaailmassa. Lue lisää →

Opetustyössä nautin suunnittelu- ja kehittämistyön yhdistymisestä opiskelijoiden kohtaamiseen ja ohjaamiseen. Vaikka esimerkiksi suomen kielen alkeiskursseja olen opettanut jo lukuisan määrän, edelleen huomaan miettiväni opetukseen kuuluvien palikoiden järjestystä kunkin kurssin kohdalla erikseen. Kaikissa yksityiskohdissa en aina ole suunnitelmallinen, mutta huomaan, että minulle opettaminen on monien muiden asioiden ohella varsin keskeisesti kokonaisuuksien hahmottelua ja suunnittelua. Nautin myös siitä, että tässä työssä itsenäisyys ja yhteistyö yhdistyvät ja yhteistyötä pääsee tekemään sekä opiskelijoiden että kollegojen kanssa.